Welkom bij Hanneke van Hoof Taaltrainingen

Hanneke van Hoof verzorgt taaltrainingen 

gericht op verstaan, luisteren, lezen en schrijven.